Praktisk information

På Poulstrup Friskole og Børnehus tilbyder vi 0.-10. klasse.


Børn skal have lov til at være børn så længe som muligt.Indskolingen 0.-3. klasse

Vi sætter fokus på DEN GODE SKOLESTART for alle vores elever og anerkender, at overgangen fra børnehave til skole er svært for mange og en stor omvæltning for de små børn. I vores indskoling er det den trygge og nære relation, vi vægter højt, samt at børnene har tid til at være børn. Som indskolingsbarn har man derfor fri kl. 12.30 hver dag, hvor der så er mulighed for at tage i vores SFO og lege med sine skolevenner – eller tage hjem fra skole, så barnet kan komme hjem og slappe af. Der tilbydes valgfag 1-2 gange om ugen til de elever, der kan rumme mere skole. Valgfagene kan være krea, spil, bevægelse, e.l.

Derudover er der to-lærer ordning (lærer/lærer eller lærer/pædagog) for vores 0.-2. kl. i skoleåret 2023/2024, og denne ordning udvides til også at indbefatte 3. klasse fra skoleåret 2024/2025. Når et barn starter i 0. klasse bliver de dermed fulgt hele vejen op til 3. klasse af det samme lærerteam. Det tror vi på, er medvirkende til at gøre barnet mere robust og moden forud for mellemtrinet, hvor der venter flere forskellige fag og dermed flere lærerskift.

 


Mellemtrinet 4.-6. klasse

På mellemtrinet underviser vi i de samme fag som i folkeskolen. Som elev i 4.-6. klasse har man ugentligt 25 lektioner. Dvs. der er ingen skoledage, der slutter senere end kl. 14 – og de fleste dage slutter kl. 13.15.

Vi har valgt, at de praktiske fag undervises på én dag, som vi kalder ”praktisk/musisk fagdag” – Her undervises eleverne i krea, sløjd og musik, og det er skiftende lærere, alt efter hvad eleven undervises i.

 


Udskolingen 7.-9.(10.) klasse

Alle elever i vores udskoling er i skole fra kl. 8-14 hver dag – dvs. ingen lange skoledage. Vores erfaring med længere skoledage er, at de ekstra timer på skolebænken sjældent er lig med ekstra fagligt udbytte for den unge. Med kortere dage i skole har eleverne tid og overskud til at dyrke fritidsaktiviteter, passe fritidsjob, være sammen med venner/familien, mm., og alt sammen noget, der er med til at danne mennesket, hvilket er én af vores vigtigste opgaver i vores arbejde med den unge.

En stor del af vores undervisning foregår via online undervisningsportaler, så derfor er det en fordel, hvis den unge har egen computer med i skole. Det er ikke et krav, og såfremt det ikke er en mulighed, så har skolen computere, lærerne kan booke, hvis undervisningen kræver en computer.

Vi begynder at give eleverne standpunktskarakterer i 8. kl.

8. og 9. klasse afholder hvert år i februar terminsprøver, og 9.+10. klasse afslutter med skriftlige – og mundtlige prøver (FP9 og FP10 - de samme prøver som Folkeskolen)

Vores 9. klasse er hvert år på en skolerejse til udlandet, der pt. finansieres af skolen.Frirummet:

I Frirummet kan vi tage ekstra højde for forskellige udfordringer hos eleverne og på sigt skal vi være i tæt samarbejde med skolens kompetencecenter, som pt. giver fagligt løft i dansk, matematik og engelsk.

I frirummet er der fokus på trivsel, social træning og støtte op om at få en god skoledag.

Vi vil have fokus på:

 • Øge selvværd og selvtilliden
 • Træne sociale kompetencer
 • Hjælpe med at skabe en positiv selvopfattelse
 • Mestre de opgaver der stilles
 • Mindske konflikter
 • Skabe større trivsel
 • Lykkes med at gode venner
 • Og få mere overskud til skoledagen

 

Hvad laver man i frirummet?

Vi har små hold, hvor vi træner bla. at finde ro og regulering,  finde koncentration til at lave en opgave, få tæt støtte af en voksen, så man kan overskue en besked og udfører den efterfølgende, motorisk træning, så man kan finde op/ned på sig selv, bogstaverne og forstå reglerne og lege med venner.

Træne konflikthåndtering, så man kan mærke sin vrede og nå at bremse den, før den eksploderer og man havner i en konflikt.

Vi vil også hjælpe vores SPS-elever, som har brug for støtte til at få lavet lektier, afleveringer, give ro og hjælp til at holde styr på skoledagen.

 


Hele skolen:

 • Vi starter hver morgen med læsebånd i 15 minutter.
 • I løbet af skoleåret afholder vi 2-3 emneuger med et overordnet tema.
 • Vi har et samarbejde med kommunens øvrige friskoler, hvor vi deltager i forskellige fællesarrangementer som eks. fælles kordag, kidsvolleystævne, mm.
 • I foråret afholder vi en skolefest hvor alle forældre, søskende, mfl. er hjerteligt velkomne.
 • Kort inden sommerferien inviteres alle elever med i Fårup Sommerland til vores årlige udflugtsdag.

 


Særlige regler:

 • Skolen er skofri af hensyn til indeklima og rengøring, så derfor råder vi alle elever til at have indesko eller futter med i skole.
 • Alle elever skal være ude i både 10- og 12-pausen. Der er gårdvagter i skolegården og på sportspladsen.
 • Vi er en mobilfri skole, og derfor skal mobiltelefoner afleveres, når skoledagen starter.

 


Skemastruktur:

Kl. 8.00 – 9.35: Undervisning – blok 1 inkl. læsebånd

Kl. 9.35 – 10.10: Formiddagsmad og evt. samling

Kl. 10.10 – 10.30: Pause

Kl. 10.30 – 11.50: Undervisning – blok 2

Kl. 11.50 – 12.10: Middagsmad

Kl. 12.10 – 12.30: Pause

Kl. 12.30 – 14.00: Undervisning – blok 3Skole-hjem-samarbejde:

- Vi arbejder sammen med jer forældre om jeres barns trivsel i skolen.

- Vi prioriterer kommunikationen mellem skole og forældre højt.

- Vi afholder minimun ét forældremøde pr. klasse om året.

- Vi afholder minimum én skole-hjem-samtale med hver elev+forældre om året.

- Vi står altid til rådighed, såfremt forældre ønsker at mødes ekstraordinært.

- Forældre kan forvente, at vi svarer på mails.

- Vi forventer at forældre besvarer mails fra lærere.

- Forældre er altid velkomne i klasselokalet, hvis de ønsker at overvære vores undervisning.


Hvis man er interesseret i at høre mere om skolen - evt. aflægge skolen et besøg - er man meget velkommen til at kontakte skoleleder Kristian Bertelsen på tlf. 71 99 71 45 eller på mail kbe@poulstrupfri.net.


Der er ligeledes mulighed for at komme i skolepraktik - dvs. at man som elev følger en normal skoledag i ca. 2 uger, for at se om man trives og godt kan se sig selv som elev på Poulstrup Friskole. Skolepraktikker starter op to gange om året - uge 43+44 og uge 9+10. Der er ingen forpligtelser ved at komme i skolepraktik.KLASSESKEMA 2023/2024


PRAKTISK INFORMATION

Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03