Alt det lovpligtige

Trivselsmåling & undervisningsmiljøvurdering

Resultaterne af den seneste trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering samt handlingsplan for forbedringer.


Undervisningsplaner

Undervisningsplaner for skoleåret med fagbeskrivelser, undervisningsmål for indskolingen, mellemtrinet og udskolingen samt årsplaner for de forskellige klassetrin.

Karakterer og prøveresultater

Karakterer og prøveresultater for eleverne på Poulstrup Friskole.

Tilsynsrapporter

Tilsynserklæringer - jævnfør skolens fysiske rammer, lokaler,

undervisningsmaterialer samt undervisernes og skolelederens kompetencer, værdier og holdninger. Hertil vurdering af elevernes standpunkt.


Sorg- og kriseplan

Vores sorg- og kriseplan tager udgangspunkt i, hvordan vi håndterer en ulykkelig situation bland elever, forældre og personalet.

Anti-mobbe-strategi

Anti-mobbe-strategi med fokus på forebygning af mobning i forskellige fora samt håndtering af mobning bl.a. i samarbejde med forældre. 

Skemaer 2023/2024


Skoleskemaer for skoleåret 2021/22 med oversigt over de forskellige undervisnings-moduler, den tilknyttede lærer samt tidspunkter. Oversigten viser skemaer for alle klassetrin (0.-9. klasse).

Overgangsfrekvens

Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Handlingsplan om

sociale klausuler

På Poulstrup Friskole & Børnehus tilstræber vi at bidrage til at fremme det rummelige arbejdsmarked jf. gældende lovgivning om sociale klausuler, således arbejdspladsen kan opfylde kravet om, at mindst 3,5% af arbejdsstyrken skal være medarbejdere på særlige vilkår.

Folkeskolens prøver

På Poulstrup Friskole tilbydes eleverne både 9. og 10. klasses afgangseksamen. Nedenfor kan du læse mere om prøveformer, prøvefag, forberedelse, afholdelse og censur. 

Fælles mål

Fælles mål for undervisningen i de forskellige fag, der undervises i på Poulstrup Friskole jævnfør de enkelte klassetrin.

Vedtægter

Vedtægter for Poulstrup Friskole og Børnehus underskrevet af bestyrelsen d. 13.10.2014 og offentliggjort på hjemmesiden d. 01.08.2015.


Fraværspolitik

På Poulstrup Friskole & Børnehus vil vi gerne skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Dette gælder også i forhold til vores fraværspolitik.

ALT DET LOVPLIGTIGE