Økonomisk fripladstilskud

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD

Økonomisk tilskud til friplads til friskole og SFO betaling

Forældre til børn på Poulstrup Friskole har mulighed for at søge om fripladstilskud til skolepenge og SFO-betaling, men der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt for, at forældre kan komme i betragtning til økonomisk tilskud.


Betingelser:

  1. Ansøgning om fripladstilskud til skolepenge og SFO finder sted i perioden fra 1. april til august måned hvert år.

Skemaet udfyldes og afleveres til skolen senest den 1. september.

  1. Grundlaget for tilskudsberegningen er forældrenes indkomstgrundlag for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.

Link til indtægtsgrænser

  1. Kun biologiske forældre/adoptivforældre skal skrives på ansøgningen. Har en elev halvsøskende, hvortil der også ønskes friplads, skal der udfyldes en ansøgning for hver elev.


Hvis forældrene er gift med hinanden og/eller har fælles folkeregisteradresse eller fælles bopæl, skal begge forældre udfylde og underskrive ansøgningsskemaet.


Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles folkeregister-adresse eller bopæl, skal ansøgningsskemaet udfyldes og underskrives af:

  • Den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed eller
  • Den af forældrene på hvis adresse eleven er tilmeldt folkeregistret, hvis forældrene har fælles forældremyndighed.


Det vil med andre ord sige, at hvis forældrene har fælles forældremyndighed, er begge forældres underskrift kun nødvendig, hvis forældrene bor sammen eller er gift med hinanden.


Skemaet til ansøgning om fripladstilskud kan downloades til udskrift her: Download ansøgningsskema


Yderligere information kan findes på www.fordelingssekretariatet.dk


I er altid velkomne til at kontakte Poulstrup Friskole & Børnehus med yderligere spørgsmål.Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03