Kompetencecenter

KOMPETENCECENTER


På Poulstrup Friskole & Børnehus har vi et kompetencecenter, som hver eneste uge, året rundt, underviser elever, der på den ene eller anden måde er fagligt udfordret. Vi arbejder i forløb af 10 uger ad gangen, hvorefter den faglige indsats evalueres mellem skole og hjem.
Elever indstilles til kompetencecentret af den lærer, som til dagligt underviser eleven i det fag, der ønskes støtte til. Elever og forældre har selvfølgelig givet samtykke til et forløb i kompetencecenteret inden indstillingen.


Kortlægning:

 • Et forløb starter altid med en børnesamtale ud fra samtalemodellen “De tre huse – den udviklingsstøttende dialog”. Fokus er barnets perspektiv og barnets følelse af agenthed i egetliv.

 • Lærer og elev lægger, ud fra dialogen, en fælles plan for det individuelle forløb. Barnet føler sig dermed set, hørt og forstået, ligesom den indre motivation vækkes.

 • Afslutningsvis ridser læreren op, hvad de har talt om og laver aftaler med barnet om, hvad der skal skrives hjem til forældrene, at der nu skal fokus på. Børnesamtalen, med udgangspunkt i “De tre huse”, sætter altså rammen for, hvad der skal ske.

 • Læreren har selvfølgelig derefter ansvaret for at planlægge et fagligt, differentieret forløb, som sikrer progression, så eleven opnår følelsen af at lykkes. I Kompetencecenteret samler vi nemlig på succeser frem for alt!

 • Fagligt arbejder vi altid ud fra nærmeste udviklingszone. Vi bygger ikke ovenpå et fundament, der ikke er der. Vi finder niveauet hos den enkelte og bygger videre derfra. Det kan være ud fra tests/observationer mv.

 • Et forløb er altid afgrænset til 10 undervisningsgange. Det er til at overskue for barnet, ligesom vi tror på, at det sikrer kvalitet, frem for kvantitet.


Proces:

 • Eleven hentes i klassen inden hver undervisningsgang.

 • Alle elever får den første gang udleveret en lektieseddel, der strækker sig over de 10 uger forløbet varer. Her noteres, hvad der er lavet i timen og hvilke lektier der evt. gives for.

 • Der vægtes både relationsskabende aktiviteter og faglige opgaver.

 • Det er en individuel vurdering i forhold til den enkelte, om der gives lektier for eller ej.

 • Alle lærere i Kompetencecentret arbejder løbende med at notere sig elevens faglige udfordringer/ udvikling, samt at handle på disse ved at tilpasse undervisningen undervejs.


Efterbehandling:

 • Vi evaluerer altid efter endt forløb.

 • Evalueringen gennemgås med eleven.

 • Evalueringen gennemgås derefter med forældre og primær lærere. Denne evaluering danner grundlag for at tage stilling til, om der er behov for endnu et forløb eller ej.

 • SPS- eleverne vil typisk gå videre til næste forløb, da det er en del af støtten.

 • Vi sender også en forældreevaluering ud efter endt forløb, som skal hjælpe os med at kvalificere vores tilbud i Kompetencecentret.Sådan arbejder vi med ordblinde elever: Download PDF-filen "Indsats ordblindhed på Poulstrup Friskole og Børnehus"


Video: Sådan arbejder vi med ordblinde elever


Video: Sådan træner du din læsehastighed med fartkort


Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03