Priser

PRISER

Her får du overblik over priserne for at have et barn i vores vuggestue eller børnehave, samt mulighederne for fripladstilskud og søskenderabat.


Priser for vuggestuen i 2024 (gældende fra 1. januar, 2024):

  • 1 heldagsplads i vuggestuen koster 3.711 kr. pr. måned
  • 1 deltidsplads* i vuggestuen koster 2.672 kr. pr. måned

*deltidsplads fra 7.45 - 12.45 hver dag

(Juli måned er betalingsfri)


Priser for børnehaven i 2024 (gældende fra 1. januar, 2024):

  • 1 heldagsplads i børnehaven koster 2.253 kr. pr. måned
  • 1 deltidsplads* i børnehaven koster 1.622 kr. pr. måned

*deltidsplads fra 7.45 - 12.45 hver dag

(Juli måned er betalingsfri)


Fripladstilskud:

  • Der kan søges om fripladstilskud i henhold til gældende kommunale regler. For yderligere information klik her. Vær opmærksom på at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder.


Søskenderabat:

  • Der kan opnås søskenderabat, hvis der er søskende i vuggestue og børnehave.
  • Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.
  • Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet.

Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

For yderligere information klik her.


Priserne vil følge de kommunale takster for daginstitutioner i Hjørring kommune.


Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03