Skolepenge

SKOLEPENGE

Poulstrup Friskole er en af de frie grundskoler.

Det betyder, at vi modtager et statstilskud pr. elev, der svar til ca. 70% af udgiften til en elev i folkeskolen. Resten af skolens indtægter kommer fra skolepengene fra forældrene.


Priser for 2023 - gældende fra 1. januar, 2023


Skolepenge:

(Juli måned er betalingsfri)

  • 1. barn – 1.100,- kr. pr. måned
  • 2. barn -  550,- kr. pr. måned
  • 3. barn gratis

Skolepengene betales forud og skal betales den første i hver måned. Der udsendes rykker ved for sen betaling.


SFO og Klub:

(juli måned er betalingsfri)

  • 1. barn - 672,- kr. pr. måned
  • 2. barn - 413,- kr. pr. måned
  • 3. barn gratis


Skole + SFO-heldags:

  • 1. barn - 1.772,- kr. pr. måned
  • 2. barn -   963,- kr. pr. måned
  • 3. barn gratis