Trivselsgrupper

TRIVSELSGRUPPER

Når et barn begynder i børnehaven, bliver det tilknyttet en trivselsgruppe. Hver trivselsgruppe består af en pædagog og 6-10 børn. Gruppen holder samling og spiser sammen stort set hver dag. Den pædagog der er i jeres barns trivselsgruppe, er den pædagog der har særligt fokus på jeres barns udvikling og trivsel. Det er også ham/hende der tilbyder og afholder samtaler med jer forældre. I som forældre er altid velkomne til at bede om en samtale ved behov. Ofte arbejder to trivselsgrupper tæt sammen om at tilrettelægge samlinger, aktiviteter og ture ud af huset.


Hvert år, når det nye skoleår begynder, kan nogle børn skifte trivselsgrupper, men her tager vi hensyn til, hvilke børn der mestrer et skift, og det foregår altid i samråd med jer forældre. Når jeres barn begynder i 0.klasse på Poulstrup Friskole, kommer barnet også i en trivselsgruppe. Skolens trivselsgrupper består af en lærer og børn fra blandede årgange. De samles hver dag i et bestemt rum, hvor de spiser deres mad i fællesskab. Dette er et bevidst valg ud fra et ønske om, at det enkelte barn kender og føler sig tryg ved de andre årgange, samt for at sikre at alle børn får spist noget.


Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03