Brobygning

BROBYGNING

For barnet kan overgangen fra børnehave til skole og SFO være rigtig spændende og byde på mange muligheder for at udvikle sig. Samtidig kan det dog være svært for det enkelte barn at forholde sig til de mange forandringer, der forekommer i hverdagen.


Pædagogerne fra børnehaven udarbejder i samarbejde med lærere og pædagoger fra indskolingen et fælles grundlag for overgangen og vedtager samtidig fælles praksis for overgangen. Det gør vi, da vores erfaring siger os, at dette styrker barnets overgang fra børnehave til skole og SFO. 


Fælles pædagogisk grundlag


I brobygningen har vi valgt at fokusere på børnenes sociale og personlige udvikling samt et læringsmiljø, hvor børnene lærer gennem leg. Børnenes sociale udvikling har stor betydning for deres trivsel, og dermed deres evne til at lære nye ting. Børnenes personlige udvikling er ligeledes af stor betydning i overgangen. Det enkelte barns robusthed og forandringsparathed er væsentlig i forhold til hvordan skolestarten bliver i praksis.


For nogle børn bliver overgangen let, imens andre børn har sværere ved at takle overgangen. Derfor vil vi også differentiere og tilrettelægge brobygningsforløbet så det tilgodeser det enkelte barn bedst muligt. Vi påbegynder vores brobygningsforløb umiddelbart efter indskrivningsfesten i januar måned. I forældre vil få tilsendt en oversigt over brobygningsdagene på jeres poulstrupfri mail.


De kommende 0. klasseselever, der ikke har gået i børnehave her, får ligeledes tilbud om at deltage i de pågældende dage på ligefod med de børn, der går i vores børnehave.


Vi har stor fokus på at børnene stadig er børnehavebørn, og at læring skal foregå via leg. Det er lysten til at lære noget nyt, der er drivkraften.


Tiltag i børnehaven


I børnehaven vil vi have fokus på at børnene skal kunne koncentrere sig i længere tid af gangen, og at de kan sidde stille. Dette øver vi blandt andet til samling og i spisesituationer. Ligeledes øver børnene sig i at række fingeren op, før de siger noget. Derudover øver vi os i at være stille og lytte til det et andet barn fortæller f.eks. til samling.


Tiltag i hjemmet


Det er også vigtigt, at de kommende skolebørns forældre støtter op om at gøre børnene så selvhjulpne som muligt. Las dem selv sætte deres tallerken ud i køkkenet efter aftensmaden, lad dem hjælpe med at smøre deres egen madpakke, lad dem selv tørre sig efter toiletbesøg osv.


Det er vigtigt at børnene får nogle ansvarsområder, f.eks. at hjælpe til med rengøring, at holde indkøbssedlen og at finde varerne på hylderne osv.


Overlevering


Hvis I som forældre giver børnehavepædagogerne samtykke til det, kan pædagogerne give en overlevering til 0. klasselæreren, hvilket kan gøre barnets opstart lettere.


Praktisk information


Inden skolestart vil I forældre få tilsendt informationer om barnets kommende trivselsgruppe, siddekammerat og de første opstartsdage mm.

Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03