Børnehavens rum

BØRNEHAVENS RUM

Børnehavedelen består af et køkken-alrum i midten og derfra følgende rum:

Inde-garderober - her har børnene deres skiftetøj og det udetøj de kommer i, og skal have på hjem igen.

Natur og kreativt rum.

Pude- og legerum samt soverum over middag.

Polyrum - det er vores teater og musikrum.

Ude-garderobe.

Myretuen - bruges for det meste af indslusningsgruppen, og ellers leges der rolle- og konstruktionslege derinde.

Toiletter: Et med to små toiletter samt to hæve/sænkeborde til bleskift; et toilet med to almindelige toiletter; samt et handicaptoilet.

Vi har også et rum ovenpå alrummet - dette bruges især i spisesituationen

Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03