Information

Alle friskole-elever møder kl. 8.00

 

8.00-8.30: Morgensamling (består af både fælles samling, læsebånd for de små, samf. for de store samt gåtur)

8.30-10.00: 1. fagmodul (oftest boglige fag)

10.00-10.20: Formiddagspause

10.20-11.50: 2. fagmodul (oftest boglige fag)

11.50-12.30: Frokostpause (herunder spisning i trivselsgrupperne fra 11.50-ca. 12.05)

12.30-13.15: Undervisning (oftest kreative - eller bevægelsesfag over middag)

13.15-14.00: Undervisning

14.00-14.45: Undervisning

 

Fagoversigten herunder viser, hvor mange lektioner á 45 min., der er afsat til hvert fag på de forskellige klassetrin:

Information

  • International: der undervises i både engelsk og tysk på alle klassetrin
  • Naturfag: natur/teknologi og biologi (biologi kun i 7.-10. kl.)
  • Værksted: sløjd, håndværk & design for 5.-8. kl. og billedkunst for 1.-4. kl.
  • RSH: Religion, samfundsfag og historie (samfundsfag kun i 7.-10. kl.)

 

Vores 0. kl. har flydende skema, og er i skole til:

kl. 13.15 mandag,tirsdag, onsdag og torsdag,

kl. 12.30 fredag.

0. klasserne bliver undervist i stort set de samme fag som indskolingen.

 

 

/05-10-16

 

 

Poulstrup Skolevej 1-3 | Poulstrup | 9760 Vrå | 71997103 | info@poulstrupfri.net