Værdigrundlag

 

 

Poulstrup Skolevej 1-3 | Poulstrup | 9760 Vrå | 71997103 | info@poulstrupfri.net

Vi tilbyder skole fra 0.-­10. klasse og SFO fra 0.-4. klasse. Vuggestue og Børnehave er en integreret del af skolen.

 

Vi arbejder for en skole:

  • Hvor den enkelte elev vil være i centrum.
  • Hvor høj faglighed opnås ved, på den ene side, at tage udgangspunkt i den enkelte elev, og på den anden side, at give lærerne den fornødne forberedelsestid.
  • Hvor elev og forældre vil kunne se og forstå “den røde tråd” fra start til slut.
  • hvor det er naturligt, at der er både glæder og forpligtelser i fællesskabet, og hvor man naturligt tager medansvar og bidrager.
  • Som vil give hver enkelt de nødvendige redskaber der skal til, for at begå sig i samfundet som hele mennesker.

En af de vigtigste grundpiller i Poulstrup Friskoles menneskesyn er, at alle er værdifulde, alle er lige og ingen er alene. Vi løfter i flok, hvorfor vi ser forældresamarbejdet og indlevelse, som en hel naturlig og uundværlig del af et vellykket skoleforløb.

 

På Poulstrup Friskole og Børnehus skal der være en høj faglighed, som vil blive understøttet af følgende 3 væsentlige faktorer

 

  • Bevægelse: Vi ved der er en klar sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring.
  • Kost: På Poulstrup Friskole spiser vi vores madpakker i fællesskab for at sikre at alle får energi tilført kroppen og for at værne om de sociale aspekter der ligger i at spise sammen.
  • Natur: Som et læringsmiljø og for at nyde frisk luft.

 

Vi arbejder ud fra disse fokuspunkter for at give lyst til læring og for at fremme den alsidige personlige udvikling, selvværd og motivation.

 

Høj faglighed betyder hos os, at medarbejderne og ledelsen tager deres opgave alvorligt og sørger for, at eleverne altid modtager undervisning der lever op til vores aktuelle krav. Samtidig sørger vi for at medarbejderne er fagligt opdaterede og benytter nye, spændende undervisningsmaterialer og former. Vi vægter forberedelsestid til lærerne højt, således at de har tid til at forberede en undervisning der tilgodeser den enkelte elev og derigennem sikre kvalitet i undervisningen.

Tillid, fællesskab, respekt, ansvar og livsglæde

Værdigrundlag