Alt det lovpligtige

Tilsynsrapport 2015/16

Tilsynserklæring af skoleåret 2015/16 jævnfør skolens fysiske rammer, lokaler,

undervisningsmaterialer samt undervisernes og skolelederens kompetencer, værdier og holdninger. Hertil vurdering af elevernes standpunkt.

Undervisningsplaner

Undervisningsplaner for skoleåret med fagbeskrivelser, undervisningsmål for indskolingen, mellemtrinet og udskolingen samt årsplaner for de forskellige klassetrin.

Fælles mål

Fælles mål for undervisningen i de forskellige fag, der undervises i på Poulstrup Friskole jævnfør de enkelte klassetrin.

Tilsynsrapport 2016/17

Tilsynserklæring af skoleåret 2016/17 jævnfør skolens fysiske rammer, lokaler,

undervisningsmaterialer samt undervisernes og skolelederens kompetencer, værdier og holdninger. Hertil vurdering af elevernes standpunkt.

Karakterer og prøveresultater

Karakterer og prøveresultater for eleverne på Poulstrup Friskole.

Overgangsfrekvens

Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Tilsynsrapport 2017/18

Tilsynserklæring af skoleåret 2017/18 jævnfør skolens fysiske rammer, lokaler,

undervisningsmaterialer samt undervisernes og skolelederens kompetencer, værdier og holdninger. Hertil vurdering af elevernes standpunkt.

Skemaer 2017/18

Skoleskemaer for skoleåret 2017/18 med oversigt over de forskellige undervisningsmoduler, den tilknyttede lærer samt tidspunkter. Oversigten viser skemaer for alle klassetrin (0.-10. klasse).

Anti-mobbe-strategi

Anti-mobbe-strategi med fokus på forebygning af mobning i forskellige fora samt håndtering af mobning bl.a. i samarbejde med forældre.

ALT DET LOVPLIGTIGE

Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03