Værdigrundlag

 

 

Poulstrup Skolevej 1-3 | Poulstrup | 9760 Vrå | 71997103 | info@poulstrupfri.net

 

Vi arbejder for et Børnehus hvor:

 

  • Børn blive mødt med forståelse og omsorg
  • Vi vil skabe plads til ro, fordybelse og nærvær
  • Vi anerkender og respekterer børns forskellighed og potentialer
  • Vi tilrettelægger pædagogikken med anerkendelse og respekt for fællesskabet
  • Vi vægter en god forældre relation
  • Børn leger, fordi de ikke kan lade være

 

De vigtigste grundpiller i Poulstrup Børnehus’ menneskesyn er, at alle er værdifulde, alle er lige og ingen er alene. Vi løfter i flok, hvorfor vi ser forældre samarbejdet og indlevelse, som en hel naturlig og uundværlig del af et vellykket barneliv.

 

I Poulstrup Børnehus er der udviklings garanti, som vil blive understøttet af følgende 3 væsentlige faktorer:

 

  • Bevægelse: Vi ved at bevægelse er et grundlæggende elementer for optimal udvikling og læring.

 

  • Kost: I Poulstrup Børnehus spiser vi sammen i fællesskab for at sikre at alle får energi tilført kroppen og for at værne om de sociale aspekter der ligger i at spise sammen.

 

  • Natur: Vi mener naturen er et vigtigt læringsrum, med mulighed for fysiske udfordringer, fordybelse og højt til loftet.

 

Poulstrup Børnehus’ læreplanstemaer lever op til dagtilbudslovgivningen og har især fokus på krop og bevægelse, udeliv og kost. Vores pædagoger har gode forberedelsestider og børnene bliver tilbudt høj faglighed i aktiviteter og læringsmiljøer. Legen er børns måde at tilegne sig verden på. Det er igennem legen, vi kan udfordre børnenes videbegærlighed, så der sker en udvikling.

Tillid, fællesskab, respekt, ansvar og livsglæde

Værdigrundlag