Indmeld dit barn

INDMELD DIT BARN

Hvis man er interesseret i at indmelde sit barn i vuggestue eller børnehave hos Poulstrup Børnehus er man meget velkommen til at kontakte Børnehusleder Karen Risborg på tlf. 71 99 71 46 eller på mail kri@poulstrupfri.net.

 

Opskrivning og indmeldelse i vuggestuen:

  • Når jeres barn er født, vil det være en god idé, hvis I snarest herefter skriver jeres barn op.
  • Jeres barn kan starte i vuggestue præcis på den dag I ønsker det, efter barnet er fyldt 6 måneder (24 uger), såfremt der er plads i vuggestuen.
  • En stor fordel er, at vi er en integreret institution. Barnet har derfor mulighed for at blive sluset ind i børnehaven over den nødvendige periode.
  • Indmeldelse kan ske fra dag til dag.

 

Opskrivning og indmeldelse i børnehaven:

  • Jeres barn kan starte i børnehaven præcis på den dag I ønsker det, såfremt der er plads i børnehaven.
  • Barnet skal være fyldt 2 år og 10 måneder.
  • Indmeldelse kan ske fra dag til dag.

 

Udmeldelse:

  • Kan ske skriftligt med 1 måneds varsel, inden den 1. i hver måned.

 

Herunder findes indmeldelsesblanket til Poulstrup Børnehus. Blanketten udskrives, udfyldes og afleveres på kontoret på Poulstrup Friskole og Børnehus.

 

OBS: Børn, der bliver meldt ind i Børnehuset, skal ligeledes skrives op til Friskolen, hvis de vil være sikre på at have en plads.

Vi har søskendegaranti, hvilket betyder, at søskende til elever på friskolen er garanteret en plads, når de selv skal starte i skole.

 

Indmeldelsesblanket Poulstrup Børnehus

Blanketter skal udskrives, udfyldes og afleveres på skolens kontor i underskrevet stand - eller sendes til sekretær-Anja´s mail --> afl@poulstrupfri.net

Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03